Vitajte na oficiálnej stránke Dobrovoľného hasičského zboru Hladovka

Odovzdávanie repasovaného hasičského vozidla

Dobrovoľný hasičský zbor obce Hladovka a obec Hladovka

Vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie
repasovaného vozidla CAS 32 TATRA 148🚒🔥🔥, ktoré
odovzdá podpredseda vlády a minister vnútra SR
Róbert Kaliňák.

Odovzdávanie sa bude konať v Piatok 28. Apríla o 18:00 pri obecnom úrade.

Všetci ste vítaní!

Vypaľovanie trávy

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí - požiare odpadov, suchej trávy, krovín a lesných porastov.
Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:

Fyzická osoba nesmie:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.

Výročná členská schôdza

Výbor DHZ Hladovka pozýva všetkých svojích členov na svoju Výročnú členskú schôdzu.


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky