Vitajte na oficiálnej stránke Dobrovoľného hasičského zboru Hladovka

Odovzdávanie repasovaného hasičského vozidla

Dobrovoľný hasičský zbor obce Hladovka a obec Hladovka

Vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie
repasovaného vozidla CAS 32 TATRA 148🚒🔥🔥, ktoré
odovzdá podpredseda vlády a minister vnútra SR
Róbert Kaliňák.

Odovzdávanie sa bude konať v Piatok 28. Apríla o 18:00 pri obecnom úrade.

Všetci ste vítaní!

Vypaľovanie trávy

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí - požiare odpadov, suchej trávy, krovín a lesných porastov.
Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:

Fyzická osoba nesmie:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.

Výročná členská schôdza

Výbor DHZ Hladovka pozýva všetkých svojích členov na svoju Výročnú členskú schôdzu.


Vytvorte si webové stránky zdarma!