Vedenie

Predseda: Buš Dušan

Veliteľ: Bc. Harmata Andrej

Tajomník: Ing. Michniak Pavol PhD.

Strojník: Kubica Daniel

Refernt mládeže: Hutlas Marián

Pokladník: Ing. Hutlas Ľubomír

Adresa:
Hladovka 45
027 13 Hladovka

Správca

Bc. Andrej Harmata

E-mail
harmata.andrej@gmail.com