Buď všímavý!

Pri spozorovaní akéhokoľvek požiaru v obci a mimo obce alebo inej mimoriadne udalosti, neodkladne to ohlás na:

Číslo 150 - operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru

Číslo 112 - operačné stredisko integrovaného záchranného systému

Starosta obce Hladovka

Veliteľ zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka

Skoré ohlasenie požiaru môže predísť vysokým škodám na majetku, životnom prostredí a v mnohých prípadoch zachrániť ľudský život. 

Dôležité body nahlasovania mimoriadnej udalosti

  1. Čo sa stalo? (požiar, povodeň, atď.)
  2. Kde sa to stalo? (adresa, miesto vzniku mimoriadne udalosti)
  3. Možné ohrozenie. (ohrozené osoby, majetok)
  4. Rozsah mimoriadnej udalosti. (napr. čo všetko horí)
  5. Meno nahlasovateľa.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky